Ректорат

Ректор


доктор філософських наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України

Тел.: +38 032 260-34-02
E-mail: rektor@lnu.edu.ua
Перший проректор

Височанський Василь Степанович

кандидат фізико-математичних наук, професор

Тел.: +38 032 239-43-22
E-mail: vysochansky@lnu.edu.ua
Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці

Зубрицька Марія Олексіївна

кандидат філологічних наук, доцент

Тел.: +38 032 239-44-55
E-mail: zubrycka@lnu.edu.ua
Проректор з наукової роботи


член-кореспондент НАН України, доктор хімічних наук, професор

Тел.: +38 032 255-41-00
E-mail: roman.gladyshevskii@lnu.edu.ua
Проректор з науково-педагогічної роботи

Гарасим Ярослав Іванович

доктор філологічних наук, професор

Тел.: +38 032 239-41-46
E-mail: jaroslav.harasym@gmail.com
Проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку

Лозинський Мар’ян Володимирович

кандидат історичних наук, доцент

Тел.: +38 032 239-45-32
E-mail: m_lozynskyj@lnu.edu.ua

Проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації

Кухарський Віталій Михайлович

кандидат фізико-математичних наук, доцент, старший науковий співробітник

Тел.: +38 032 239-40-40, 239-40-43
E-mail: vitaliy.kukharskyy@lnu.edu.ua
Проректор з адміністративно-господарської роботи

Курляк Василь Юрійович

кандидат фізико-математичних наук, доцент

Тел.: +38 032 239-47-13
E-mail: v.kurlyak@gmail.com