Заслужені професори Львівського національного Університету


2001 рік


1. Бодак Оксана Іванівна – професор, завідувач кафедри неорганічної хімії (хімічний факультет).
2. Денисюк Іван Овксентійович – професор кафедри української літератури ім. акад. М.С.Возняка (філологічний факультет).
3. Здоровега Володимир Йосипович – професор кафедри української преси (факультет журналістики).
4. Кульчицький Володимир Семенович – професор кафедри історії та теорії держави і права (юридичний факультет).
5. Матковський Орест Іллярович – професор кафедри мінералогії (геологічний факультет).
6. Михасюк Іван Романович – професор, завідувач кафедри економіки підприємства (економічний факультет).
7. Пашук Андрій Іванович – професор, завідувач кафедри історії філософії (філософський факультет).
8. Романюк Микола Олексійович – професор кафедри експериментальної фізики (фізичний факультет).
9. Савула Ярема Григорович – професор, завідувач кафедри прикладної математики (факультет прикладної математики та інформатики).
10. Шаблій Олег Іванович – професор, завідувач кафедри економічної та соціальної географії (географічний факультет).
11. Шеремета Мирослав Миколайович – професор, завідувач кафедри теорії функцій і теорії ймовірностей (механіко-математичний факультет).

2002 рік


12. Ватаманюк Зіновій Григорович – в. о. завідувача кафедри економічної теорії, професор (економічний факультет).
13. Копистянська Нонна Хомівна – професор кафедри світової літератури (факультет іноземних мов).
14. Кравчук Ярослав Софронович – завідувач кафедри геоморфології і палеогеографії, професор (географічний факультет).
15. Кузьма Юрій Богданович – завідувач кафедри аналітичної хімії, професор (хімічний факультет).
16. Лянце Владислав Елійович – професор кафедри теорії та прикладної статистики (механіко-математичний факультет).
17. Міщенко Леоніла Іванівна – професор кафедри української літератури ім. акад. М.Возняка (філологічний факультет).
18. Рабінович Петро Мойсейович – професор кафедри історії та теорії держави і права (юридичний факультет).
19. Стахіра Йосип Михайлович – в. о. завідувача кафедри напівпровідників, професор (фізичний факультет).

2003 рік


20. Терек Ольга Іштванівна – професор, завідувач кафедри фізіології та екології рослин (біологічний факультет).
21. Макарчук Степан Арсентійович – професор кафедри етнології (історичний факультет).
22. Миколайчук Олексій Гордійович – професор кафедри фізики металів (фізичний факультет).
23. Пашковський Маріан Владиславович – професор, завідувач кафедри фізики напівпровідників (факультет електроніки).
24. Ковальчук Євген Прокопович – професор, завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії (хімічний факультет).
25. Нор Василь Тимофійович – професор, завідувач кафедри кримінального процесу і криміналістики (юридичний факультет).

2004 рік


26. Лавренюк Сергій Павлович – професор, завідувач кафедри диференціальних рівнянь (механіко-математичний факультет).
27. Луців Роман Васильович – професор, завідувач кафедри радіоелектронного матеріалознавства (факультет електроніки).
28. Клевець Мирон Юрійович – професор, завідувач кафедри фізіології людини і тварин (біологічний факультет).
29. Тищик Борис Йосипович – професор, завідувач кафедри теорії та історії держави і права (юридичний факультет).

2005 рік


30. Вовк Володимир Михайлович – професор, завідувач кафедри економічної кібернетики (економічний факультет).
31. Довгий Ярослав Остапович – професор кафедри експериментальної фізики (фізичний факультет).
32. Ковальчук Іван Платонович – професор, завідувач кафедри конструктивної географії та картографії (географічний факультет).
33. Кусько Катерина Яківна – професор кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів (факультет іноземних мов).
34. Миськів Мар’ян Григорович – професор кафедри неорганічної хімії (хімічний факультет).

2006 рік


35. Кондратюк Костянтин Костянтинович – професор, завідувач кафедри новітньої історії України (історичний факультет).
36. Помірко Роман Семенович – професор, завідувач кафедри французької філології (факультет іноземних мов).
37. Шинкаренко Георгій Андрійович – професор, завідувач кафедри інформаційних систем (факультет прикладної математики та інформатики).

2007 рік


38. Крикун Микола Григорович – професор кафедри історії слов’янських країн (історичний факультет).
39. Лисий Василь Прокопович – професор кафедри філософії (філософський факультет).
40. Синицький Лев Аронович – професор кафедри радіофізики (фізичний факультет).
41. Сулим Георгій Теодорович – професор, завідувач кафедри механіки (механіко-математичний факультет).

2008 рік


42. Крупка Михайло Іванович – професор, завідувач кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту (економічний факультет).
43. Сербенська Олександра Антонівна – професор кафедри радіомовлення і телебачення (факультет журналістики).
44. Стасюк Зеновій Васильович – професор, завідувач кафедри фізичної і біомедичної електроніки (факультет електроніки).
45. Цегелик Григорій Григорович – професор, завідувач кафедри математичного моделювання соціально-економічних процесів (факультет прикладної математики та інформатики).

2009 рік


46. Кондратюк Андрій Андрійович – професор, завідувач кафедри математичного і функціонального аналізу (механіко-математичний факультет).
47. Половинко Ігор Іванович – професор, завідувач кафедри нелінійної оптики (факультет електроніки).

2010 рік


48. Зарічний Михайло Михайлович – професор, завідувач кафедри геометрії і топології (механіко-математичний факультет).
49. Іванчов Микола Іванович – професор, завідувач кафедри диференціальних рівнянь (механіко-математичний факультет).
50. Лось Йосип Дмитрович – професор, завідувач кафедри зарубіжної преси та інформації (факультет журналістики).
51. Мальський Маркіян Зіновійович – професор, завідувач кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби (факультет міжнародних відносин).
52. Мельник Володимир Петрович – професор, завідувач кафедри теорії та історії культури (філософський факультет).
53. Юринець Володимир Євстахович – професор, завідувач кафедри інформаційних систем у менеджменті (економічний факультет).

2011 рік


54. Гудзь Степан Петрович – професор, завідувач кафедри мікробіології, (біологічний факультет).
55. Панчишин Степан Михайлович – професор, завідувач кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки (економічний факультет).
56. Солтис Михайло Миколайович – професор, кафедри фізичної та колоїдної хімії (хімічний факультет).

2012 рік


57. Бацевич Флорій Сергійович – професор, завідувач кафедри загального мовознавства (філологічний факультет).
58. Вакарчук Іван Олександрович – професор, завідувач кафедри теоретичної фізики (фізичний факультет).
59. Грабинський Ігор Михайлович – професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин (факультет міжнародних відносин).
60. Коссак Володимир Михайлович – професор, завідувач кафедри цивільного права і процесу (юридичний факультет).
61. Крупський Іван Васильович – професор кафедри радіомовлення і телебачення (факультет журналістики).
62. Скасків Олег Богданович – професор кафедри теорії функцій та теорії ймовірностей (механіко-математичний факультет).
63. Черниш Наталія Йосипівна – професор, завідувач кафедри історії та теорії соціології (історичний факультет).
64. Яцура Володимир Васильович – професор, завідувач кафедри менеджменту (економічний факультет).

2013 рік


65. Хоронжий Андрій Гнатович – доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту (економічний факультет).
66. Лизанчук Василь Васильович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри радіомовлення і телебачення (факультет журналістики).
67. Єлейко Ярослав Іванович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної і прикладної статистики (механіко-математичний факультет).
68. Комарницький Микола Ярославович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри алгебри і логіки (механіко-математичний факультет).
69. Обушак Микола Дмитрович – доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри органічної хімії (хімічний факультет).

2014 рік


70. Кукурудза Семен Ілліч – професор, завідувач кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи географічного факультету.
71. Реверчук Сергій Корнійович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри банківського і страхового бізнесу економічного факультету.
72. Зашкільняк Леонід Опанасович – доктор історичних наук, професор, в. о. завідувача кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки історичного факультету.
73. Репецький Василь Миколайович – професор, завідувач кафедри міжнародного права факультету міжнародних відносин.
74. Мудрий Степан Іванович – доктор фізико-математичних наук, професор кафедри фізики металів фізичного факультету.

2015 рік


75. Бартіш Михайло Ярославович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри теорії оптимальних процесів факультету прикладної математики та інформатики.
76. Волошиновський Анатолій Степанович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри експериментальної фізики фізичного факультету.
77. Ковалюк Олексій Миколайович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту економічного факультету.
78. Павлюк Володимир Васильович – доктор хімічних наук, професор кафедри неорганічної хімії хімічного факультету.
79. Пилипенко Пилип Данилович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри трудового, аграрного та екологічного права юридичного факультету.