Первинна профспілкова організація студентів Студентський уряд Студентське містечко Студентський відділ
Студентське
телебачення
Студентська газета філологічного факультету «Ярослов»
Студентський культурологічний часопис «Гілея»
Творчий доробок студентів факультету журналістики
Міжнародний студентський науково-юридичний альманах
Студентська газета «Вітамінка» (біологічний факультет)
Студентська громадська організація «Лабораторія Ідей» Ліга студентів Асоціації правників України Економічний науковий клуб студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених Економічного факультету
Центр «Молода дипломатія» Enactus LNU