Дисертації, представлені до захисту та захищені в Університеті

(Кандидатські дисертації)

26.01.2016
Сологуб Лариса Вячеславівна

«Комунікативні стратегії фахової соціалізації адресата у науково-дидактичному дискурсі (на матеріалі сучасних англомовних підручників з екології


Детальніше...
26.01.2016
Шаряк Оксана Миколаївна

«Текстові словотвірні конструкції в сучасній німецькій пресі»


Детальніше...
15.01.2016
Кріль Ірина Йосифівна

Біохімічні та імунологічні зміни у крові за умов імунозапального артриту


Детальніше...
29.12.2015
Гнідик Ірина Ігорівна

Початки та розбудова Греко–Католицької Церкви у США (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)


Детальніше...
28.12.2015
Кифак Андрій Олександрович

«Антикризове регулювання національних банківських в умовах глобальної фінансової нестабільності»


Детальніше...
28.12.2015
Гірна Наталія Мирославівна

Наукова та громадсько-політична діяльність Івана Кревецького (1883 – 1940 рр.)


Детальніше...
28.12.2015
Лесів Марта Михайлівна

«Організаційно-економічні механізми забезпечення розвитку сільських територій країн-членів Європейського Союзу»


Детальніше...
23.12.2015
Харьківська Олеся Василівна

«Суфіксальний словотвір апелятивних іменників в українських говорах Закарпаття»


Детальніше...
23.12.2015
Романина Ірина Романівна

Структурно-семантичні особливості діалектних текстів про чуда в наддністрянському говорі


Детальніше...
22.12.2015
Фецко Іванна Михайлівна

«Термінологія  музейництваформуваннясистемно-структурна організація, термінотворення»


Детальніше...
22.12.2015
Ємчура Наталія Романівна

Неологізація чеської суспільно-політичної лексики кінця ХХпочатку ХХІ століть


Детальніше...
04.12.2015
Ференц Оксана Іванівна

«Поняття Іншого в сучасній філософській рефлексії»


Детальніше...
04.12.2015
Бондаренко Віталій Васильович

«Методологічний  потенціал  поняття природи в осмисленні сучасних цивілізаційних процесів та у вирішенні завдань  соціального  виховання»


Детальніше...
02.12.2015
Костюк Ірина Віталіївна

«Державне регулювання розвитку соціальної інфраструктури України»


Детальніше...
02.12.2015
Дунаєвська Ольга Валеріївна

«Лінгвокультурні та лінгвокогнітивні особливості номінативного простору хрещення дитини в англомовній картині світу»


Детальніше...
02.12.2015
Глюдзик Юлія Вікторівна

«Лінгвокультурологічні особливості поетонімії К. С. Льюїса “The Chronicles of Narnia”


Детальніше...
02.12.2015
Луцик Марія Василівна

«Управління формуванням та використанням інтелектуальних ресурсів в економіці України»


Детальніше...
01.12.2015
Задворних Сергій Сергійович

«Фінансова політика держави у забезпеченні детінізації економіки України»


Детальніше...
27.11.2015
Когут Оксана Ігорівна;

«Економічний аналіз монополізація світового ринку нафти»


Детальніше...
19.11.2015
Гнилянська Ольга Василівна

«Фінансово-економічне забезпечення виробничо-господарського процесу у м’ясопродуктовому підкомплексі АПК»


Детальніше...
18.11.2015
Піменова Марія Михайлівна

«Фінансове забезпечення державних програм ресурсозбереження в Україні»


Детальніше...
18.11.2015
Голинський Юрій Олегович

«Організація казначейського обслуговування бюджетів в умовах реформування державних фінансів в Україні»


Детальніше...
13.11.2015
Пасічник Олена Вікторівна

Задача Коші для рівняння дифузії з дробовою похідною в просторах узагальнених функцій


Детальніше...
13.11.2015
Гут Віталій Михайлович

«Асимптотика спектрів еліптичних диференціальних операторів другого та четвертого порядків  зі сингулярними коефіцієнтами»


Детальніше...
30.10.2015
Приходько Ірина Валеріївна

«Політико-економічні бар’єри на шляху інтеграції України до Європейського Союзу»


Детальніше...
30.10.2015
Кіндибалюк Аркадій Анатолійович

Чисельне дослідження динамічних систем на основі методу скінченних елементів і Лі-алгебричних дискретних апроксимацій


Детальніше...
30.10.2015
Кирилич Христина Володимирівна

Проблема нерівномірності економічного розвитку світового господарства


Детальніше...
16.10.2015
Панарін Андрій Сергійович

Політична стабільність при напівпрезидентських системах правління


Детальніше...
15.10.2015
Лопата Мар’ян Олегович

«Порівняльний аналіз формування, стабільності та ефективності коаліційних урядів у країнах вишеградської групи»


Детальніше...
15.10.2015
Ланюк Євген Юрійович

Історичні типи діалогічності політики і мистецтвавплив на формування людських свобод


Детальніше...
09.10.2015
Кузь Антон Мирославович

Задачі з інтегральними умовами за часовою змінною для еволюційних рівнянь


Детальніше...
09.10.2015
Дзябко Юлія Миколаївна

Семантична структура термінологічного поля «Мовна політика»  в українській та японській мовах


Детальніше...
09.10.2015
Бондарчук Олена Юріївна

Лінгвокультурний типаж “Aussteiger”  у сучасному німецькомовному дискурсі


Детальніше...
09.10.2015
Репетило Софія Михайлівна

Задачі з мішаними крайовими умовами для гіперболічних і безтипних рівнянь у     циліндричних областях


Детальніше...
07.10.2015
Буснюк Світлана Володимирівна

«Фінансовий капітал кластерів: особливості формування та використання»


Детальніше...
06.10.2015
Горячева Катерина Олександрівна

«Механізм управління сталим розвитком промисловості України на основі кредитних ресурсів»


Детальніше...
06.10.2015
Благун Іван Іванович

«Механізм формування стратегій управління банківською системою України»


Детальніше...
02.10.2015
Починок Юлія Мирославівна

«Українська експериментальна поезія кінця ХХпочатку ХХІ століття: текст, контекст, інтертекст»


Детальніше...
02.10.2015
Яремчук Марія Михайлівна

Процеси ліпопероксидації та функціонування Na+, K+ – АТФ-ази зародків в’юна за dпливу електромагнітного випромінювання радіодіапазону


Детальніше...
28.09.2015
Курунова Юлія Олександрівна

Міжнародна міграція робочої сили як чинник економічного розвитку країн (на прикладі міграційних потоків між ЄС і Україною)


Детальніше...
28.09.2015
Цапко-Піддубна Ольга Іванівна

Механізми досягнення енергоефективності економіки країн Центральної та Східної Європи в умовах європейської інтеграції


Детальніше...
28.08.2015
Вакуленко Євгенія Володимирівна

«Фінансові механізми інноваційної діяльності транснаціональних корпорацій»


Детальніше...
28.08.2015
Білоган Ольга Ігорівна

«Оптимізація структури зовнішньої торгівлі країн Центральної та Східної Європи»


Детальніше...
03.07.2015
Мойсей Валентина Іванівна

«Зовнішні економічні ефекти міжнародної міграції робочої сили»


Детальніше...
02.07.2015
Кудляк Юліана Василівна

«Фінансові стратегії банків України в умовах конкурентного середовища»


Детальніше...
02.07.2015
Федик Мар’яна Володимирівна

«Державне регулювання розвитку банківської інфраструктури в Україні»


Детальніше...
01.07.2015
Качур Роман Павлович

«Державне регулювання інвестиційної діяльності в трансформаційній економіці України»


Детальніше...
12.06.2015
Макарчук Вікторія Анатоліївна

«Особливості розподілу нейроспецифічних білків центральної та периферичної нервової системи при експериментальному хронічному панкреатиті»


Детальніше...
03.06.2015
Павлова Любава Орестівна

«Політико-економічний аналіз системи соціального захисту населення в Україні»


Детальніше...
03.06.2015
Тимків Софія Михайлівна

«Монетарні інструменти стабілізаційної політики в Україні»


Детальніше...
29.05.2015
Фалько Єліна Артурівна

«Розвиток інформатизації міжнародного туристичного бізнесу в умовах глобалізації».


Детальніше...
29.05.2015
Біда Маріанна Богданівна

“Механізми впливу міжнародної торгівлі на економічне зростання держав”


Детальніше...
20.05.2015
Семенишин Володимир Орестович

«Управління комунікаційними процесами на ринку праці в економіці України»


Детальніше...
20.05.2015
Жук Ірина Зеновіївна

“Управління маркетинговою діяльністю суб’єктів туристичного бізнесу в Україні”


Детальніше...
19.05.2015
Мельник Наталія Валеріївна

«Стратегічне планування маркетингової діяльності суб’єктів господарювання туристичної галузі України»


Детальніше...
19.05.2015
Желізняк Роман Йосифович

«Податкове стимулювання інноваційної діяльності підприємств»


Детальніше...
15.05.2015
Гороховський Єгор Юрійович

«Роль іонів Zn2+ у функціональних змінах слизової оболонки дистального відділу тонкої кишки за дії диклофенаку»


Детальніше...
22.04.2015
Коваленко Олександра Вікторівна

«Розвиток фінансової системи України в умовах глобалізаційних процесів»


Детальніше...
21.04.2015
Дубинецька Павлина Петрівна

«Податкове регулювання в системі управління національним господарством»


Детальніше...
21.04.2015
Ваврін Максим Ростиславович

“Фіскальне регулювання економічної безпеки України”


Детальніше...
21.04.2015
Саламаха Ігор Павлович

“Охорона пам’яток історії та культури Східної Галичини у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: організаційні засади, законодавство, фінансування


Детальніше...
01.04.2015
Івашук Юрій Петрович

«Політико-економічний аналіз корупційної поведінки в сучасних господарських системах»


Детальніше...
11.03.2015
Тарасюк Данило Святославович

«Розвиток ринку корпоративних цінних паперів в Україні»


Детальніше...
11.03.2015
Тибінка Галина Ігорівна

«Організаційно-економічний механізм регулювання оплати праці в господарській системі України»


Детальніше...
10.03.2015
Москвічова Олена Сергіївна

«Державне регулювання кредитних послуг в умовах банківської кризи»


Детальніше...
10.03.2015
Боцьора Людмила Олександрівна

«Фінансовий механізм розвитку малого підприємництва в Україні»


Детальніше...
06.03.2015
Марковська Влада Станіславівна

Перспективи диверсифікації світового ринку енергоресурсів на основі видобутку сланцевого газу


Детальніше...
06.03.2015
Ємельянова Лідія Олегівна

«Інституційні реформи у процесі формування акціонерного капіталу в країнах ЦСЄ в умовах європейської інтеграції»


Детальніше...
28.01.2015
Дзюбенко Надія Олександрівна

«Соціально-економічне прогнозування розвитку продовольчого ринку в Україні»


Детальніше...
26.12.2014
Мурад Махмуд Хасан Абумуфрех

Зовнішньоекономічні відносини України з країнами Перської затоки


Детальніше...
26.12.2014
Дем’янчук Юля Ігорівна

Стабілізаційний вплив приватних трансфертів у трансформаційних економіках


Детальніше...
16.12.2014
Стефанишин Мар’яна Володимирівна

«Формування акціонерного капіталу у фінансовій системі України»


Детальніше...
28.11.2014
Енверов Рустем Ріфатович

«Розвиток українсько-турецьких економічних відносин в процесі регіональної інтеграції»


Детальніше...
28.11.2014
Василиця Оксана Богданівна

Механізми регулювання прямого іноземного інвестування у забезпеченні економічного розвитку України


Детальніше...
28.11.2014
Сабадашка Марія Володимирівна

Дія концентрату поліфенольного комплексу з виноградного вина за радіоіндукованого оксидативно-нітративного стресу


Детальніше...
27.11.2014
Данилків Христина Петрівна

«Фінансово-кредитні інструменти інноваційного розвитку малого підприємництва в Україні»


Детальніше...
27.11.2014
Горбань Юлія Сергіївна

«Існування та властивості розв’язків вироджуваних анізотропних еліптичних рівнянь та варіаційних нерівностей з L1 даними»


Детальніше...
27.11.2014
Рубаха Марія Володимирівна

«Формування фінансового капіталу суб’єктів господарювання в економіці України»


Детальніше...
26.11.2014
Паславська Роксолана Юріївна

«Система адміністрування податків в Україні»


Детальніше...
26.11.2014
Ткачик Леся Петрівна

«Розвиток корпоративного податкового менеджменту в умовах відкритої економіки України»


Детальніше...
13.11.2014
Лісовський Андрій Сергійович

Чорноземи типові Придністерського Поділля


Детальніше...
28.10.2014
Кирилич Юрій Володимирович

“Вплив фінансової лібералізації на макроекономічну стабільність країн європейського союзу”


Детальніше...
28.10.2014
Міхель Романа Володимирівна

Вплив соціально-ринкової економіки Німеччини на формування економічної системи ЄС


Детальніше...