Наука в Університеті


Растровий електронний мікроскоп-мікроаналізатор РЕММА-102-02

Важливою і нерозривною складовою діяльності Університету є наукова робота. Організацію і контроль за виконанням наукових досліджень в Університеті покладено на науково-дослідну частину (НДЧ), до якої структурно входять 19 науково-дослідних лабораторій, 7 науково-дослідних інститутів, а також Астрономічна обсерваторія і Ботанічний сад.


Кріогенна станція зрідження азоту

Основу наукового потенціалу Університету складають відомі в Україні і світі наукові школи: Фізика твердого тіла; Теоретична фізика; Кристалохімія; Фізико-хімія полімерів; Біохімія і молекулярна біологія; Біоенергетика і електрофізіологія секреторних клітин; Мiнералогiчна школа академiка Є. Лазаренка; Термобарогеохiмiчна школа професора М. Єрмакова; Львівська наукова школа геології та металогенії докембрію; Інженерна, екологічна та регіональна геоморфологія; Територіальна організація суспільства; Генетичне ґрунтознавство; Комплексний аналіз; Функціональний аналіз; Механіка деформівного твердого тіла; Чисельне моделювання і оптимізація фізико-механічних полів;


Гелієвий рефрижератор із замкнутим циклом
Дослідження розвитку агропромислового комплексу України, державного регулювання транскордонного підприємництва в умовах глобалізації; Економіко-математичне моделювання в управлінні економіко-виробничими системами; Франкознавство; Слов’янознавство; Історія соціально-політичних процесів в Україні; Загальна теорія прав людини; Захист прав і законних інтересів потерпілого та інших суб’єктів кримінального процесу.

Основні напрями наукової діяльності Університету визначені тематичними планами Університету, затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Наукові дослідження відповідають наступним пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки України:

  • Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави;
  • Інформаційні та комунікаційні технології;
  • Енергетика та енергоефективність;
  • Раціональне природокористування;
  • Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань;
  • Нові речовини і матеріали.

Рідинний хроматограф ProStar

Синхронний термічний аналізатор STA PT 1600 (LINSEIS, Німеччина)