Новини

28.12.2015

Підсумки наукових досягнень 2015 року

Підсумки наукових досягнень 2015 року

Про підсумки наукової діяльності Університету йшлося у виступі  проректора з наукової роботи Романа Гладишевського під час  останнього цьогоріч засідання Науково-технічної ради  ЛНУ ім. Івана Франка, що відбулось 24 грудня 2015 року.

Роман Євгенович закцентував увагу на тому, що впродовж року Університет продемонстрував вагомі здобутки в науковій роботі. Зокрема, за  словами проректора, зріс обсяг фінансування науково-дослідних робіт за рахунок державного бюджету, а також Університет отримав 13 ґрантів на суму 2194,5 тис. гривень з інших джерел фінансування.

Залучення додаткових коштів дозволило інтенсифікувати працю над реалізацією численних проектів та покращити показники наукових публікацій. Зокрема,  упродовж 2015 року науковці Університету опублікували 83 монографії, 22 підручники, 124 навчальні посібники, 3981 статтю, серед них у виданнях, які мають імпакт-фактор, – 185, в інших закордонних виданнях – 551, а також видали 25 випусків «Вісників Львівського університету» та інших періодичних видань.

Активно, на думку Романа Гладишевського, тривала робота і над захистом наукових праць. У 2015 році науковці Університету захистили 10 докторських і 147 кандидатських дисертацій.

Значним внеском у теоретичну науку були численні конференції, які проходили у Львівському університеті. Роман Гладишевський зазначив, що впродовж року відбулось 79 наукових конференцій,з них 33 – міжнародні. У рамках ІХ Всеукраїнського фестивалю науки в Університеті були організовані численні наукові заходи, серед них: конференції, семінари, лекції, презентації, виставки тощо.

За словами проректора з наукової роботи, найефективніші розробки вчених Університету захищені 34 патентами на винаходи і корисні моделі.

Додатковим стимулом для університетської молоді займатися наукою були студентські олімпіади. Так, на базі Університету проведено ІІ етап Всеукраїнських студентських олімпіад: з навчальної дисципліни та спеціальності «Математика», зі спеціальності «Хімія», з програмування (Західний регіон України) та ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Соціолінгвістика». У 2015 році Університет було призначено базовим Вищим навчальним закладом з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Переклад».

Серед досягнень науковців Університету Науково-технічна рада  відзначила високий рівень організації наукової роботи та вагомі здобутки працівників хімічного, біологічного і географічного факультетів (природничі науки) та історичного, юридичного факультетів і факультету журналістики (гуманітарні науки). Науковці економічного, філологічного та юридичного факультетів досягли успіхів у виданні монографій, а вчені хімічного, механіко-математичного й історичного факультетів видавали свої монографії за кордоном. Значну кількість підручників опублікували працівники історичного факультету, факультету іноземних мов та географічного факультету, а навчальних посібників – факультету управління фінансами та бізнесу, географічного, філософського та юридичного факультетів. Чимало статей опублікували у виданнях з імпакт-фактором науковці хімічного, фізичного, біологічного та механіко-математичного факультетів.

Важливим досягненням року, що минає, є також патентно-ліцензійна діяльність, найбільшу активність у якій виявили вчені хімічного факультету та факультету електроніки.

Працівники Ботанічного саду й Астрономічної обсерваторії зробили вагомий внесок у науково-просвітницьку діяльність, а факультету культури і мистецтв – у культурно-просвітницьку роботу Університету.

Велику кількість статей у співавторстві зі студентами опубліковано на факультеті міжнародних відносин, географічному факультеті, факультеті журналістики, хімічному й економічному факультетах.

Окрім того, працівники хімічного та біологічного факультетів і факультетів електроніки, журналістики провели успішну роботу зі залучення позабюджетних коштів на проведення наукових досліджень.

Завершуючи засідання, учасники Науково-технічної ради затвердили Ухвалу «Про підсумки наукової діяльності Університету у 2015 році» й окреслили основні завдання щодо наукової діяльності Університету на наступний рік.

 

Прес-центр

Фото Олександри Чури

Фотогалерея