Новини

02.11.2015

Провідні світові експерти та викладачі і студенти Львівського університету спільно працюють над підвищенням прозорості освітньої системи в Україні

Провідні світові експерти та викладачі і студенти Львівського університету  спільно працюють над підвищенням прозорості освітньої системи в Україні

Експерти Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD)30 жовтня відвідали Львівський національний університет імені Івана Франка, аби в співпраці з адміністрацією Університету, представниками професорсько-викладацької та студентської спільнот випрацювати пропозиції, що ляжуть в основу формування стратегії відкритості й прозорості системи вищої освіти в Україні.

«Ми знаємо, що Львівський університет - один із найдавніших і найбільших  університетів України, однак ми не знаємо деяких базових фактів, які демонструють динаміку розвитку університету впродовж останнього часу. Ми тут для того, аби дізнатися про це, аби з’ясувати роль Львівського університету в освітньому процесі, на практиці виявити позитивні й негативні сторони дієвості започаткованих реформ і цілісності системи освіти», - ознайомив українських колег із метою перебування делегації у Львові аналітик у галузі політики та цілісності освіти OECDМіхайло Міловановіч.

За словами керівника делегації, на базі результатів дослідження OECD, які передадуть до Міністерства освіти і науки України, буде створено проект змін до законодавства України про освіту з метою його корегування й доповнення задля формування відкритої й прозорої системи вищої освіти.

Експерти OECD розробили методологію оцінки  чесності освітньої системи, яка допомагає спрямувати політику на зменшення можливостей для вже сталих корупційних практик. Методологію схвалила Наглядова рада 24 країн — учасників ОЕСР Антикорупційної мережі.

Зустрічі фахівців OECD з представниками ректорату Університету, професорсько-викладацьким складом і студентами, зокрема юридичного факультету,пройшли паралельно у форматі засідань фокус-груп та експертних інтерв’ю.

Ректор Університету, професор Володимир Мельник ознайомив експертну групу з традицією відкритого й публічного прийняття рішень у Львівському університеті, що є необхідною умовою успішного управління. Зокрема, Володимир Мельник детально розповів про особливості роботи ректорату, Вченої ради, залучення до системи управління громадських організацій Університету – студентських самоврядних організацій, профспілкових комітетів студентів та викладачів і працівників.

Особливу увагу Ректор звернув на публічне висвітлення питання руху фінансових потоків, оприлюденння звітів, громадське обговорення кошторису Університету. 

Володимир Мельник наголосив і на кадровій політиці Університету, зазначивши, що обрання на посади доцента, професора, завідувача кафедри, декана  факультету, директора коледжу й інших посадових осіб відбувається виключно на конкурсній основі.  Ректор закцентував на масштабній роботі, яку здійснив Університет щодо імпементації ЗУ «Про вищу освіту», зокрема на праці над основним документом – Статутом Університету.

Про особливості навчального процесу, зокрема про вибіркові дисципліни та відсотковість гуманітарної складової, нову концепцію вивчення іноземних мов, міжнародну співпрацю та академічну мобільність студентів, викладачів і науковців  Університету йшлося у коментарі проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці Марії Зубрицької.

Проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації Віталій Кухарський ознайомив експертів із досягненнями студентів, випускників і працівників факультету прикладної математики та інформатики, факультету електроніки в галузі розвитку ІТ-технологій та розповів про співпрацю з роботодавцями й успішним працевлаштеванням випускників.

У фокус-групі викладачів учасники зустрічі обговорювали питання наукової та педагогічної діяльності професорсько-викладацького складу Університету, прозорості процедури здобуття вчених ступенів і присвоєння звань, використання новітніх технологій у навчальному процесі, впровадження нових методів начання та його  інтерактивність.

Під час зустрічі зі студентами експерти цікавились думкою молоді щодо впровадження сучасних освітніх реформ, особливостями діяльності самоврядних і громадських молодіжних організацій, участю студентів в процесі управління Університетом, існуванням чи відсутністю проявів корупції в системі вищої освіти.

Нагадаємо, що Міністерство освіти  і  науки України в процесі реформування системи освіти передусім скеровує вектор на подолання  проблем корупції  та наголошує на відкритості й прозорості системи освіти.

ОЕСР надає широкоформатну підтримку Україні щодо можливих шляхів удосконалення інституційної та нормативно-правової бази з метою очищення всіх сфер діяльності держави від корупційних проявів і схем.

Львівський національний університет імені Івана Франка ввійшов до кола ВНЗ, з якими співпрацює OECD щодо реалізації проекту IntegrityStudyofEducationSystem, спрямованого на глибоке вивчення освітньої системи з метою дослідження «сірих зон» або «зон нечесності» в освіті.

Експерти ОЕСР оцінюють рівень схильності до корупції представників державного сектору, зокрема стан реформування системи освіти, ризик виникнення конфліктів інтересів або лобіювання інтересів із використанням відповідних правових інструментів і, ґрунтуючись на досвіді країн - членів ОЕСР, з метою зниження ризику підкупу посадовців та рівня хабарництва надає відповідні рекомендації щодо усунення ризиків у ключових галузях.

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), (англ. Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)) – міжнародна організація, що об'єднує 34 найбільш економічно розвинених країн світу –  більшість держав Європейського Союзу, США, Австралія, Швейцарія, Норвегія, Південна Корея, Японія та інші. Штаб-квартира розміщена у Парижі (Франція). ОЕСР також активно співпрацює з країнами, які не є членами організації (зокрема з Україною), у рамках спеціалізованих програм, міжнародних заходів тощо. Одним із напрямів діяльності організації є дослідження стану освіти на світовому рівні. Додамо, що в 2011 і 2013 роках відбулась пілотна апробація методології оцінки цілісності освітньої системи в Сербії, Тунісі та Вірменії.

 

Прес-центр

Фото Олега Вівчарика

Фотогалерея