Оголошення

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із соціолінгвістики

Другий тур Всеукраїнського  конкурсу студентських наукових робіт із соціолінгвістики  відбудеться 12-13 квітня 2016 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка, базовому вищому навчальному закладі з проведення Конкурсу  (наказ № 1079 від 13.10.2015 Міністерства освіти і науки України http://www.old.mon.gov.ua).

Для участі в ІІ турі конкурсу (за результатами проведення І туру на базі Вашого навчального закладу) до 25 березня 2016рокунеобхідно надіслати:

1) наукову роботу (прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, назва вищого навчального закладу в конкурсних роботах, а також в інших документах замінюються відповідним шифром (шифр– не більше двох слів).

2) анотацію (див. додатки наказу);

3) в окремому закритому пакеті під тим самим шифром – відомості про автора (авторів) та наукового керівника за встановленим зразком (див. додатки наказу)

4) рішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс (якщо перший тур не проводився).

Звертаємо увагуна те, що:

1) на конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів (не більше 3-х) з актуальних проблем соціолінгвістики, які є пошуковими за своїм характером, мають наукове й прикладне значення;

2) на конкурс не приймаються роботи, які подавалися на інші конкурсні змагання, були удостоєні премій НАН України, галузевих академій або спеціальних премій відомств і установ;

3) наукові роботи написані  державною мовою;

4) наукові роботи оформлені за зразком: шрифт TimesNewRoman, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль – 14, з одного боку аркуша паперу формату А 4 ( 210 х 297 мм). Обсяг зброшурованої конкурсної роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків. Наукова робота обов'язково повинна мати назву і план, список використаної літератури.

Для зручного контакту в документах обов’язково вказуйте електронну адресу учасників.

Якщо наукову роботу подано з порушенням вимог, галузева конкурсна комісія повертає її до вищого навчального закладу.

Контактні телефони: 093-62-64-381 - Оксана Степанівна Васильців.

          

Електронна адреса конкурсу: oksanavasyltsiv@gmail.com

 

ОргкомітетВсеукраїнського конкурсу

студентських наукових робіт із соціолінгівстики