Оголошення

Конкурс на отримання стипендій на навчання/стажування в Близькосхідному технічному університеті (м. Анкара, Туреччина) в рамках програми Erasmus+

До уваги студентів  ІІ та ІІІ курсів (бакалаври) та аспірантів університету.

 

Продовжено термін подачі документів   на навчання/стажування в Близькосхідному технічному університеті (м. Анкара, Туреччина до  16-00 год. 24 грудня 2015 року включно.

 

Конкурс на отримання стипендій на навчання/стажування в Близькосхідному технічному університеті (м. Анкара, Туреччина) в рамках програми Erasmus+

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ

ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ

Львівський національний університет імені Івана Франка є партнером проекту програми «Еразмус+ КА1Міжнародна Кредитна Мобільність» з Близькосхідним технічним університетом, який фінансує Європейський Союз та Агенція Еразмус Плюс в Туреччині.


ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ
Відповідно до умов проекту студенти ІІ та ІІІ курсів (бакалаври), студенти І курсу магістратури та аспіранти ЛНУ імені Івана Франка мають можливість навчатися в Близькосхідному технічному університеті упродовж 5 місяців у другому семестрі 2015/2016 н.р.

Кандидати повинні відповідати таким вимогам:

- бути студентом (кою)/аспірантом (кою) ЛНУ імені Івана Франка;
- володіти англійською мовою не нижче рівня B1.

Переможцям конкурсу виплачуватимуть щомісячну стипендію та відшкодують витрати на проїзд за кошти проекту.

Для здобуття індивідуального гранту студентам/аспірантам необхідно до 13 грудня 2015 року (включно) подати до Відділу міжнародних зв’язків Університету (вул. Університетська, 1, ауд. 209) такі документи АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ:

 

- резюме/ СV (формат Europass) ;
- фотокопію першої сторінки закордонного паспорту;
- для студентів - довідка про навчання в ЛНУ; для аспірантів - довідка про навчання в аспірантурі в ЛНУ (див. зразки);
- підписаний студентом/аспірантом та проректором з міжнародного співробітництва план навчання (вимога набрати під час мобільноcті 30 кредитів ECTS за один семестр) в Близькосхідному технічному університеті Learning Agreement for Studies (перелік курсів студентам необхідно узгодити з деканатом для подальшого часткового або повного перезарахування вибраних дисциплін);
- для студентів - виписку з оцінками та кредитами з кожного предмету (Transcript of Records), завірену в деканаті або у Відділі міжнародних зв’язків; для аспірантів - оригінал та завірений переклад англійською мовою дипломів бакалавра, магістра та додатку до дипломів (див. зразки);
- сертифікат про підтвердження знання англійської мови не нижче рівня В1 (перевага надаватиметься офіційним сертифікатам, таким як TOEFL, IELTS тощо). У випадку відсутності сертифіката необхідно заповнити Language Assessment Sheet, який потрібно завірити у викладача іноземної мови з мокрою печаткою в деканаті;
- мотиваційний лист (максимальний обсяг – 1 сторінка формату А4);
- для аспірантівплан дослідження (максимальний обсяг – 2 сторінки формату А4).

 

Перелік курсів для складання індивідуального плану навчання в Університеті: https://oibs3.metu.edu.tr/View_Program_Course_Details_64/main.php

https://catalog.metu.edu.tr/

Зразки оформлення допоміжних документів: http://international.lnu.edu.ua/outgoing-mobility/main-documents/transcripts/

Всі документи необхідно:

подати в паперовому вигляді у Відділ міжнародних зв’язків;

надіслати (скановані копії по порядку згідно вимог одним файлом у форматі PDF, максимальний розмір – 15 Мб) на електронні скриньки: erasmus.coordinator@lnu.edu.ua та erasmus.agreements@lnu.edu.ua

Будь-які документи, надіслані після вказаного терміну, не будуть прийняті до розгляду.

Детальна інформація про університет: http://www.metu.edu.tr, http://ico.metu.edu.tr/incoming-students

Відбір студентів, номінованих на участь у програмі мобільності, буде здійcнюватися ЛНУ ім. Франка за такими критеріями:

- академічна успішність (50%);

- знання мови (30%);

- мотивація (10%);

- суспільна активність / заангажованість у наукову діяльність (10%).

Відбір аспірантів, номінованих на участь у програмі мобільності, буде здійcнюватися ЛНУ ім. Франка за такими критеріями:

- академічний профільоцінка позицій СV (50%);

- знання мови (20%);

- план навчання, мотиваційний лист (20%);

- суспільна активність / заангажованість у наукову діяльність (10%).

Відділ міжнародних зв’язків інформує учасників про результати конкурсу. За кожен окремий пункт критеріїв кожен учасник отримує бали. Заявники, які набирають найвищі бали проходять співбесіду у Відділі міжнародних зв’язків. Після співбесіди успішні кандидати рекомендуються Відділом для подання на розгляд університетом, що приймає студентів за програмою Erasmus+.


ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ

Відповідно до умов проекту викладачі ЛНУ імені Івана Франка мають можливість пройти стажування в Близькосхідному технічному університеті впродовж 15 днів у другому семестрі 2015/2016 н.р.

Кандидати повинні відповідати таким вимогам:

- бути викладачем (кою) ЛНУ імені Івана Франка;
- володіти англійською мовою не нижче рівня B2.

Переможцям конкурсу виплачуватимуть стипендію та відшкодують витрати на проїзд за кошти проекту.

Для здобуття індивідуального гранту необхідно до 13 грудня 2015 року (включно) подати до Відділу міжнародних зв’язків Університету (вул. Університетська, 1, ауд. 209) такі документи АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ:

- резюме/СV (формат Europass) з списком публікацій;
- фотокопію першої сторінки закордонного паспорту;
- довідка з місця роботи;
- підписаний викладачем та проректором з міжнародного співробітництва план стажування в Близькосхідному технічному університеті (Mobility Agreement);
- сертифікат про підтвердження знання англійської мови не нижче рівня В2 (перевага надаватиметься офіційним сертифікатам, таким як TOEFL, IELTS тощо). У випадку відсутності сертифіката необхідно заповнити Language Assessment Sheet, який потрібно завірити у викладача іноземної мови (завідувача кафедри) з мокрою печаткою в деканаті;
- мотиваційний лист (максимальний обсяг – 1 сторінка формату А4).

За детальною інформацію щодо академічних аспектів стажування, просимо звертатися до координаторів програми Eramsus+ на відповідному факультеті в Близькосхідному технічному університеті: http://ico.metu.edu.tr/sites/ico.metu.edu.tr/files/Exchange%20Program%20Coordinators.xlsx

Зразки оформлення допоміжних документів: http://international.lnu.edu.ua/outgoing-mobility/main-documents/transcripts/

Всі документи необхідно:

подати в паперовому вигляді у Відділ міжнародних зв’язків;

надіслати (скановані копії по порядку згідно вимог одним файлом у форматі PDF, максимальний розмір – 15 Мб) на електронні скриньки: erasmus.coordinator@lnu.edu.ua та erasmus.agreements@lnu.edu.ua

Будь-які документи, надіслані після вказаного терміну, не будуть прийняті до розгляду.

Інформація про університет: http://www.metu.edu.tr

Відбір викладачів, номінованих на участь у програмі мобільності, буде здійcнюватися ЛНУ ім. Франка за такими критеріями:

- академічний профільоцінка позицій СV (50%);

- знання мови (20%);

- план викладання/cтажування (20%);

- лист підтримки від приймаючої сторони (10%).

Перевага надаватиметься лекторам, які розробили курси іноземною мовою і висловили готовність навчати іноземних студентів в рамках програми обміну Еразмус+ у Львівському націнальному університеті імені Івана Франка.

Відділ міжнародних зв’язків інформує учасників про результати конкурсу. За кожен окремий пункт критеріїв кожен учасник отримує бали. Заявники, які набирають найвищі бали проходять співбесіду у Відділі міжнародних зв’язків. Після співбесіди успішні кандидати рекомендуються Відділом для подання на розгляд університетом, що приймає викладачів за програмою Erasmus+.