Оголошення

Конкурс на отримання стипендій на навчання/стажування в Єнському університеті імені Фрідріха Шиллера (м. Єна, Німеччина) в рамках програми Erasmus+

 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ

ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ

Львівський національний університет імені Івана Франка є партнером проекту програми «Еразмус+ КА1 — Міжнародна Кредитна Мобільність» з Єнським університетом імені Фрідріха Шиллера, який фінансує Європейський Союз та Агенція Еразмус Плюс в Німеччині.


ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ
Відповідно до умов проекту студенти ІІ та ІІІ курсів (бакалаври), студенти І курсу магістратури та аспіранти таких факультетів ЛНУ імені Івана Франка:

1. Біологічний факультет
2. Географічний факультет
3. Геологічний факультет
4. Економічний факультет
5. Механіко-математичний факультет
6. Хімічний факультет
7. Факультет іноземних мов
8. Факультет міжнародних відносин
9. Філософський факультет

мають можливість навчатися в Єнському університеті упродовж 5 місяців у другому семестрі 2015/2016 н. р.

Кандидати повинні відповідати таким вимогам:

- бути студентом (кою)/аспірантом (кою) ЛНУ імені Івана Франка вище вказаних факультетів;
- володіти німецькою мовою не нижче рівня В1 або англійською мовою (для англомовних курсів) не нижче рівня B1/B2.

Переможцям конкурсу виплачуватимуть щомісячну стипендію (800 євро) та відшкодують витрати на проїзд за кошти проекту.

Для здобуття індивідуального гранту студентам/аспірантам необхідно до 14 грудня 2015 року (включно) подати до Відділу міжнародних зв’язків Університету (вул. Університетська, 1, ауд. 209) такі документи АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ:

 

- резюме/ СV (формат Europass) ;
- фотокопію першої сторінки закордонного паспорту;
- для студентів - довідка про навчання в ЛНУ; для аспірантів - довідка про навчання в аспірантурі в ЛНУ (див. зразки);
- підписаний студентом/аспірантом та проректором з міжнародного співробітництва план навчання (вимога набрати під час мобільноcті 30 кредитів ECTS за один семестр) в Єнському університеті Learning Agreement for Studies (перелік курсів студентам необхідно узгодити з деканатом для подальшого часткового або повного перезарахування вибраних дисциплін);
- для студентів - виписку з оцінками та кредитами з кожного предмету (Transcript of Records), завірену в деканаті або у Відділі міжнародних зв’язків; для аспірантів - оригінал та завірений переклад англійською мовою дипломів бакалавра, магістра та додатку до дипломів (див. зразки);
- офіційний сертифікат про підтвердження знання німецької мови не нижче рівня В1 (Goethe-Zertifikate, TestDaF, DSD I або II, DSH 1 або DSH 2 тощо) або англійської мови (для англомовних курсів) не нижче рівня B1/B2 (TOEFL, IELTS тощо). 26 листопада 2015 року, о 19:40 в кім. 116 (вул. Університетська, 1) студенти та аспіранти ЛНУ ім. Франка зможуть пройти тест, щоб мати можливість отримати сертифікат про рівень знання німецької мови (під керівництвом лектора DAAD, п. Міхаеля Бека);
- мотиваційний лист (максимальний обсяг – 1 сторінка формату А4);
- для аспірантів – план дослідження (максимальний обсяг – 2 сторінки формату А4).

 

Перелік курсів німецькою мовою для складання індивідуального плану навчання в Університеті: https://friedolin.uni-jena.de/qisserver/rds?state=wtree&search=1&category=veranstaltung.browse&navigationPosition=functions%2Clectureindex&breadcrumb=lectureindex&topitem=locallinks&subitem=lectureindex

Перелік курсів англійською мовою для складання індивідуального плану навчання в Університеті: https://friedolin.uni-jena.de/qisserver/rds?state=wtree&search=1&trex=step&root120152=4526|449457&P.vx=kurz

ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ ДОПОМІЖНИХ ДОКУМЕНТІВ: http://international.lnu.edu.ua/outgoing-mobility/main-documents/transcripts/

Всі документи необхідно:

– подати в паперовому вигляді у Відділ міжнародних зв’язків;

– надіслати (скановані копії по порядку згідно вимог одним файлом у форматі PDF, максимальний розмір – 15 Мб) на електронні скриньки: erasmus.coordinator@lnu.edu.ua та erasmus.agreements@lnu.edu.ua

Будь-які документи, надіслані після вказаного терміну, не будуть прийняті до розгляду.

Детальна інформація про Єнський університет: http://www.uni-jena.de/en/International+Affairs/Studying+in+Jena/Guest+Studies/ERASMUS_+International+Dimension.html

https://www.uni-jena.de/unijenamedia/Downloads/einrichtungen/aaa/Bewerbung+Incomings/StudyGuide201516.pdf

Відбір студентів, номінованих на участь у програмі мобільності, буде здійcнюватися ЛНУ ім. Франка за такими критеріями:

- академічна успішність (50%);

- знання мови (30%);

- мотивація (10%);

- суспільна активність / заангажованість у наукову діяльність (10%).

Відбір аспірантів, номінованих на участь у програмі мобільності, буде здійcнюватися ЛНУ ім. Франка за такими критеріями:

- академічний профіль – оцінка позицій СV (50%);

- знання мови (20%);

- план навчання, мотиваційний лист (20%);

- суспільна активність / заангажованість у наукову діяльність (10%).

Відділ міжнародних зв’язків інформує учасників про результати конкурсу. За кожен окремий пункт критеріїв кожен учасник отримує бали. Заявники, які набирають найвищі бали проходять співбесіду у Відділі міжнародних зв’язків. Після співбесіди успішні кандидати рекомендуються Відділом для подання на розгляд університетом, що приймає студентів за програмою Erasmus+.


ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ

Відповідно до умов проекту викладачі таких факультетів ЛНУ імені Івана Франка:

1. Географічний факультет
2. Геологічний факультет
3. Факультет іноземних мов
4. Факультет міжнародних відносин (кафедра міжнародних відносин, кафедра країнознавства, кафедра іноземних мов)
5. Філософський факультет (кафедра політології, кафедра теорії та історії політичної науки)

мають можливість пройти стажування в Єнському університеті впродовж 10 днів у другому семестрі 2015/2016 н.р.

Кандидати повинні відповідати таким вимогам:

- бути викладачем (кою) ЛНУ імені Івана Франка вище вказаного факультету;
- володіти німецькою мовою не нижче рівня С1.

Переможцям конкурсу виплачуватимуть стипендію та відшкодують витрати на проїзд за кошти проекту.

Для здобуття індивідуального гранту необхідно до 14 грудня 2015 року (включно) подати до Відділу міжнародних зв’язків Університету (вул. Університетська, 1, ауд. 209) такі документи АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ:

- резюме/СV (формат Europass) з списком публікацій;
- фотокопію першої сторінки закордонного паспорту;
- довідка з місця роботи;
- підписаний викладачем та проректором з міжнародного співробітництва план стажування в Єнському університеті (Mobility Agreement);
- офіційний сертифікат про підтвердження знання німецької мови не нижче рівня С1 (Goethe-Zertifikate, TestDaF, DSD I або II, DSH 1 або DSH 2 тощо);
- мотиваційний лист (максимальний обсяг – 1 сторінка формату А4).

Зразки оформлення допоміжних документів: http://international.lnu.edu.ua/outgoing-mobility/main-documents/transcripts/

Всі документи необхідно:

– подати в паперовому вигляді у Відділ міжнародних зв’язків;

– надіслати (скановані копії по порядку згідно вимог одним файлом у форматі PDF, максимальний розмір – 15 Мб) на електронні скриньки: erasmus.coordinator@lnu.edu.ua та erasmus.agreements@lnu.edu.ua

Будь-які документи, надіслані після вказаного терміну, не будуть прийняті до розгляду.

Детальна інформація про Єнський університет: http://www.uni-jena.de/en/International+Affairs/Studying+in+Jena/Guest+Studies/ERASMUS_+International+Dimension.html

Відбір викладачів, номінованих на участь у програмі мобільності, буде здійcнюватися ЛНУ ім. Франка за такими критеріями:

- академічний профіль – оцінка позицій СV (50%);

- знання мови (20%);

- план викладання/cтажування (20%);

- лист підтримки від приймаючої сторони (10%).

Перевага надаватиметься лекторам, які розробили курси іноземною мовою і висловили готовність навчати іноземних студентів в рамках програми обміну Еразмус+ у Львівському націнальному університеті імені Івана Франка.

Відділ міжнародних зв’язків інформує учасників про результати конкурсу. За кожен окремий пункт критеріїв кожен учасник отримує бали. Заявники, які набирають найвищі бали проходять співбесіду у Відділі міжнародних зв’язків. Після співбесіди успішні кандидати рекомендуються Відділом для подання на розгляд університетом, що приймає викладачів за програмою Erasmus+.