Оголошення

Відкриття міждисциплінарної магістерської програми з глобальних та європейських студій

На факультеті міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка відкривається нова міждисциплінарна магістерська програма з глобальних та європейських студій. Пропонована програма є повністю англомовною і зорієнтованою на підготовку як іноземних, так і українських студентів.

Головною метою дворічної програми є поглиблення теоретичних і практичних знань студентів у галузі сучасних глобальних та європейських проблем і тенденцій, що слугуватиме основою для підготовки молодих людей до успішної кар’єри з цілої низки спеціальностей в Україні та за кордоном.

Змістовне наповнення магістерської програми зосереджено, серед іншого, на вивченні взаємозв’язків між політичними, економічними, соціальними та правовими процесами, які відбуваються в сучасній Європі та глобалізованому світі. Відповідно, структура навчальної програми включає три головні блоки дисциплін:

  • міжнародна політика та комунікація,
  • глобальна економіка,  
  • міжнародне право.

Вибіркову частину навчальної програми поділено на два напрями (спеціалізації): «Міжнародна політика та комунікація» і «Право та економіка». Окремими компонентами програми є тема України в регіональному та глобальному середовищах, а також курси й тримісячне стажування, зорієнтовані на здобуття прикладних умінь і навичок.

Після успішного завершення програми випускники отримують ступінь магістра міжнародних відносин і європейських студій.

Пропонована магістерська програма розрахована на мотивованих індивідів, які спеціалізуються з відповідних галузей знань. Зарахування проводиться на конкурсній основі. Базовими вимогами до потенційних студентів є наявність диплома бакалавра з міжнародних відносин, економіки, права, політології, комунікації, історії або суміжних напрямів визнаних вищих навчальних закладів, а також високий рівень володіння англійською мовою, підтверджений сертифікатом про знання мови.

 

В.о. декана факультету міжнародних відносин Ігор Бик