English version
до видань факультету
Ви маєте можливість оглянути абстракти Абстракти статей,
Дата останнього оновлення сторінки 05.03.2015
та повні тексти статей усіх випусків Повний текст статті у форматі .Zip

Мінералогічний збірник

Видається з 1947 р.

Редакційна колегія:
д-р геол.-мін. наук, проф. О. Матковський – головний редактор; д-р геол. наук, проф. М. Павлунь – заступник головного редактора; канд. геол.-мін. наук, доц. Є. Сливко – відповідальний секретар; канд. геол.-мін. наук, доц. С. Бекеша; канд. геол.-мін. наук, доц. П. Білоніжка; д-р геол.-мін. наук, ст. наук. співроб. В. Гулій; д-р геол.-мін. наук, проф. В. Євтєхов; д-р природничих наук, доц. С. Єлєнь (Словаччина); д-р геол.-мін. наук, проф. П. Заріцький; д-р геол. наук, проф. Ф. Зузук; д-р геол.-мін. наук, проф. В. Квасниця; д-р геол. наук, проф. М. Ковальчук; д-р геол.-мін. наук, проф. Ю. Ляхов; д-р геол. наук, проф. В. Мельничук; д-р геол. наук, ст. наук. співроб. І. Наумко; д-р геол.-мін. наук, проф. В. Павлишин; габілітований д-р, проф. Я. Пршек (Польща); канд. геол.-мін. наук, доц. Л. Скакун; д-р геології, проф. Х. Стейн (США); д-р геол. наук, доц. Ю. Федоришин; д-р геол. наук, проф. О. Чепіжко; д-р геол.-мін. наук, ст. наук. співроб. Г. Яценко.

Для співробітників наукових, навчальних і виробничих організацій, а також аспірантів і студентів геологічного профілю.
Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 14604-3575 Р від 29.10. 2008 р.    

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
 
 
Адреса редколегії: Львівський національний університет імені Івана Франка, геологічний факультет. 79005 Львів-5, вул. Грушевського, 4. Тел. (0322) 74-33-43